Editörün Önsözü Nabız basıncı, sistolik ve diyastolik kan basıncı arasındaki farktır. Atım hacmi ve damar direncinden etkilenir. Gelecekteki kardiyovasküler olayların bir göstergesi olabileceği görüşü bulunmakla birlikte bu durum henüz meta-analizlerle doğrulanmamıştır. Türkiye Akılcı İlaç Kullanımı Bülteni’nin Mayıs 2017 sayısında çevirisi yapılmış olan bu makalede, nabız basıncının kardiyovasküler olayların görülmesi üzerine etkisi incelenmiştir. “Akılcı İlaç Kullanımı Ulusal Eylem Planı 2014-2017” kapsamında, […]


Editörün Önsözü Farklı yaştaki çocuklar için yapılmış farmakokinetik çalışmaların sayısı oldukça sınırlıdır. Üstelik 18 yaşından yenidoğan dönemine doğru inildikçe bu ihtiyaç daha da belirginleşmektedir. Bu durum, değişik yaş gruplarının herhangi birisinde karşılaşılacak bir çocuğa reçeteleme yapılırken optimum dozun ne olduğunun bilinmesini güçleştirebilmektedir. Türkiye Akılcı İlaç Kullanımı Bülteni’nin Nisan 2017 sayısında çevirisi yapılmış olan makalede, pediyatrik ilaç dozlarının ayarlanmasında dikkat edilmesi […]


Editörün Önsözü Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) hem pulmoner hem de sistemik bulguları olan karmaşık bir hastalıktır. Hastalıkla birlikte komorbidite ve mortalite riski ciddi oranda artar. Türkiye Akılcı İlaç Kullanımı Bülteni’nin Mart 2017 sayısında çevirisi yapılmış olan makalede, KOAH’ın tanı ve tedavisinde dikkat edilmesi gereken hususlar ele alınmıştır. “Akılcı İlaç Kullanımı Ulusal Eylem Planı 2014-2017” kapsamında, ülkemizde yürütülmekte olan ilaçlı […]


Editörün Önsözü Bakteriyel deri enfeksiyonları, lokalize, önemsiz enfeksiyonlardan sistemik toksisite ve önemli mortaliteye sahip hızlı ilerleyici enfeksiyonlara kadar çeşitli şekillerde karşımıza çıkabilmektedir. Toplum içerisinde bu enfeksiyonların tanınabilmesi ve tedavi edilebilmesi ve ciddi enfeksiyon vakalarında hastanın acilen ilgili uzmana sevk edilmesi önemlidir. Türkiye Akılcı İlaç Kullanımı Bülteni’nin Ocak 2017 sayısında çevirisi yapılmış olan makalede, bakteriyel deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarının tanı […]


12


Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial