EDİTÖRÜN ÖN SÖZÜ Fibromiyalji, birinci basamakta genellikle sık görülen ve göz ardı edilen klinik bir sendromdur. Birçok sakatlıkla ilişkili olabileceği gibi, erken tanı ve müdahaleyle etkileri minimuma indirilebilmektedir. Genel uygulamada sistematik, hasta odaklı bir yaklaşım, bu zorlu hastalığın semptom kontrolü ile hastanın yaşam kalitesinde klinik olarak anlamlı iyileşmeler sağlayabilir. Farmakolojik olmayan tedavilerin de önemli rolü vardır. Türkiye Akılcı İlaç Kullanımı […]


EDİTÖRÜN ÖN SÖZÜ Antimikrobiyal direnç günümüzdeki en büyük sağlık sorunlarından birisidir. Bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla Avrupa Hastalıkları Önleme Merkezi (ECDC) tarafından 18 Kasım günü “Avrupa Antibiyotik Farkındalık Günü” olarak ilan edilmiştir. ECDC’ye desteğini göstermek ve konunun önemini daha da vurgulamak için Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 18 Kasım’ı içerisine alan haftayı “Dünya Antibiyotik Farkındalık Haftası” olarak ilan etmiştir. Türkiye Akılcı […]


Editörün Önsözü Kronik hastalığı olan ve koruyucu ilaç tedavisi alan bireylerde uyumsuzluk sık karşılaşılan bir durumdur. Bu durum kasten ve/veya kasıtsız olarak olabilir. Uyumsuzluk, reçete edilen ilaçların etkinliğini azaltır ve hekimlerin tedavi rejimini gereksiz yere ağırlaştırmalarına ve tedavinin potansiyel olarak tehlikeye girmesine neden olabilir. Hastanın eğitilmesi, hastayla beraber karar alınması, eczacıların desteği ve hastanın motivasyonunu artıracak görüşmelerin yapılması hasta uyumunu […]


Editörün Önsözü Eylül 2011’de Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Ofisi, antimikrobiyal dirençle mücadele edebilmek için stratejik eylem planını hayata geçirme kararı almıştır. Bu planın önemli maddelerinden birisi de antimikrobiyal ilaçların tüketim miktarlarının belirlenmesi ve antibiyotiklerin akılcı kullanımının sağlanmasıdır. 1997 yılından beri Avrupa Birliğine üye olan ülkeler, Norveç ve İzlanda Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) çatısı altında antimikrobiyal tüketimlerini […]


123


Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial