AİK Merkez Etkinlikleri


Aile hekimlerimize yönelik olarak İstanbul’da 2-3 Nisan 2018 tarihlerinde “2. Olgular Eşliğinde Rasyonel Farmakoterapi Eğitimi” gerçekleştirildi.      


Gaziantep İlinde 23 Mart 2018 tarihinde aile hekimlerine ve eczacılara yönelik olarak Gaziantep Akılcı İlaç Kullanımı İl Koordinatörlüğü ve 8. Bölge Gaziantep Eczacı Odası koordinasyonunda “Akılcı İlaç Kullanımı Değerlendirme Toplantısı” düzenlenmiştir.


Aile hekimlerimize yönelik olarak İstanbul’da 26-27 Mart 2018 tarihlerinde “1. Olgular Eşliğinde Rasyonel Farmakoterapi Eğitimi” gerçekleştirildi.


Akılcı olmayan ilaç kullanımı ve antibiyotik direnci tüm dünyanın olduğu gibi ülkemizin de karşı karşıya olduğu sağlık sorunlarındandır. Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) önerileri doğrultusunda paydaşlarda akılcı ilaç kullanımı yönünde davranış değişikliği oluşturma hedefiyle “Akılcı İlaç Kullanımı (AİK) Ulusal Eylem Planı 2014-2017” hazırlanmış ve uygulamaya koyulmuştur. Bu plan doğrultusunda “Akılcı Antibiyotik Kullanımı” öncelikli faaliyet alanı olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda Güney bölgesindeki […]
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial