AİK Merkez Etkinlikleri


Dünya Sağlık Örgütü’nün önerileri doğrultusunda Ülkemizde Akılcı İlaç Kullanımını destekleyecek faaliyetlerin yürütülmesi için koordinasyon ve işbirliğinin sağlanması, etki edilen taraflarda Akılcı İlaç Kullanımı konusunda davranış değişikliği oluşturmak amacı “Akılcı İlaç Kullanımı (AİK) Ulusal Eylem Planı 2014-2017” hazırlanmış uygulamaya konulmuştur. Bu plan kapsamında antibiyotiklerin akılcı kullanımının sağlanması önceliklendirilmiş çalışma alanlarındandır.          81 İlimizdeki AİK Koordinatörlükleri tarafından illerinde hekimlere yönelik akılcı antibiyotik […]


Dairemiz tarafından 18-19 Şubat 2017 tarihlerinde İstanbul’da “Diş Hekimliğinde İlaç Kullanımının Değerlendirilmesi Ön Çalışma Toplantısı” gerçekleştirilmiştir.


“Akılcı İlaç Kullanımı (AİK) Ulusal Eylem Planı 2014-2017” kapsamında, etkin bir yapılanmanın oluşturulması, merkez teşkilatımız ile koordinasyonun ve işbirliğinin sağlanabilmesi amacıyla 81 ilde İl Sağlık Müdür Yardımcıları’nın koordinatörlüğünde, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliklerinden temsilcilerin yer aldığı en az 4 kişilik “Akılcı İlaç Kullanımı İl Koordinatörlüğü (AİK-İK)”nün kurulması tamamlanmış ve AİK İl Koordinatörlükleri […]


“Akılcı İlaç Kullanımı Ulusal Eylem Planı 2014-2017” kapsamında önceliklendirilmiş faaliyet alanlarından biri olan “antibiyotiklerin akılcı kullanımının sağlanması” amacıyla Mersin’de görev yapan aile hekimlerine yönelik, 23 Mayıs 2016 tarihinde “Akılcı Antibiyotik Kullanımı Değerlendirme Toplantıları” düzenlenmiştir. Mersin İlinde görev yapan aile hekimlerimiz 23 Mayıs tarihi boyunca 2 ayrı grupta vakalarla akut tonsillofarenjitin tartışıldığı toplantılara katılım sağlamıştır.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial