AİK Merkez Etkinlikleri


“Akılcı İlaç Kullanımı (AİK) Ulusal Eylem Planı 2014-2017” kapsamında, etkin bir yapılanmanın oluşturulması, merkez teşkilatımız ile koordinasyonun ve işbirliğinin sağlanabilmesi amacıyla 81 ilde İl Sağlık Müdür Yardımcıları’nın koordinatörlüğünde, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliklerinden temsilcilerin yer aldığı en az 4 kişilik “Akılcı İlaç Kullanımı İl Koordinatörlüğü (AİK-İK)”nün kurulması tamamlanmış ve AİK İl Koordinatörlükleri […]


“Akılcı İlaç Kullanımı Ulusal Eylem Planı 2014-2017” kapsamında önceliklendirilmiş faaliyet alanlarından biri olan “antibiyotiklerin akılcı kullanımının sağlanması” amacıyla Mersin’de görev yapan aile hekimlerine yönelik, 23 Mayıs 2016 tarihinde “Akılcı Antibiyotik Kullanımı Değerlendirme Toplantıları” düzenlenmiştir. Mersin İlinde görev yapan aile hekimlerimiz 23 Mayıs tarihi boyunca 2 ayrı grupta vakalarla akut tonsillofarenjitin tartışıldığı toplantılara katılım sağlamıştır.


“Akılcı İlaç Kullanımı Ulusal Eylem Planı 2014-2017” kapsamında önceliklendirilmiş faaliyet alanlarından biri olan “antibiyotiklerin akılcı kullanımının sağlanması” amacıyla Hatay’da görev yapan aile hekimlerine ve serbest eczacılara yönelik, 16-17 Mayıs 2016 tarihlerinde “Akılcı Antibiyotik Kullanımı Değerlendirme Toplantıları” düzenlenmiştir. Hatay İlinde görev yapan aile hekimlerimiz 16-17 Mayıs tarihleri boyunca 4 ayrı grupta vakalarla akut tonsillofarenjitin tartışıldığı toplantılara katılım sağlamıştır. 16-17 Mayıs tarihlerinde öğleden sonra gerçekleştirilen eş zamanlı oturumlarda […]


Akılcı İlaç Kullanımı ve İlaç Tedarik Yönetimi Dairesi tarafından Eczacılık Fakültesi öğrencilerinde akılcı ilaç kullanımı konusunda farkındalık oluşturulması, öğrencilerin akılcı ilaç kullanımının yürütülmesi konusunda sorumluluk almalarının ve Kurumsal tanıtımın sağlanmasına yönelik olarak Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 4. ve 5. sınıf öğrencilerinden oluşan 40 kişilik bir ekip ile 2 Mayıs 2016 tarihinde Kurumumuzda toplantı düzenlenmiştir. Toplantı Kurumumuz Ekonomik Değerlendirmeler ve Laboratuvar Hizmetleri Başkan Yardımcısı Sayın […]
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial